Want to participate in European Art Cinema Day on October 14 for free?

Want to participate in European Art Cinema Day on October 14 for free?

Leagan Gaeilge Thíos / Irish Version Follows

access>CINEMA in partnership with TG4, with support from the BAI, is pleased to offer a number of films for screening on Sunday October 14th on a licence-free basis to celebrate European Art Cinema Day.

European Art Cinema Day is an initiative of CICAE (International Confederation of Arthouse Cinemas) in partnership with Europa Cinemas, which provides an opportunity for film exhibitors of all types to highlight their commitment to a rich and diversified European programming, engaging all audiences.

In 2017, more than 600 cinemas in Europe celebrated the EACD by organising special events, and this third edition of the event is expected to be even more successful.

To celebrate the event, access>CINEMA in partnership with TG4, is offering the following films for screening on October 14th on a licence-free basis under the first stage of the TG4 Release Project:

The TG4 Release Project aims to connect audiences across Ireland with feature films in the Irish language.

Screenings presented on October 14th for European Art Cinema Day will be the first of a number of activities planned under this Release Project.

We are providing the opportunity for any organisation to screen Song of Granite, Rocky Ros Muc or Murdair Mhám Trasna for free to celebrate European Art Cinema Day.
Licence fees for proposed screenings will be covered by the TG4 Release Project.

If you would like more details on this or would like to organise a screening, please contact access>CINEMA at info@accesscinema.ie


Tá ríméad ar access>Cinema, i gcomhpháirtíocht le TG4 agus le cúnamh ó Údarás Craolacháin na hÉireann, roinnt scannán a chur ar fáil saor ó cheadúnas le taispeáint an Domhnach an 14 Deireadh Fómhair chun ceiliúradh a dhéanamh ar Lá Phictiúrlanna Sainealaíne na hEorpa.

Is tionscnamh é Lá Phictiúrlanna Sainealaíne na hEorpa de chuid CICAE (Cónaidhm Idirnáisiúnta na bPictiúrlann Sainealaíne) i gcomhpháirtíocht le Pictiúrlanna Europa a thugann deis do lucht taispeána scannán aird a tharraingt ar an tábhacht atá le hábhar iléagsúil, saibhir Eorpach, agus a mheallann lucht féachana.

Rinne breis is 600 pictiúrlann san Eoraip ceiliúradh ar EACD sa bhliain 2017 trí imeachtaí speisialta a eagrú agus táthar ag súil go n-éireoidh níos fearr fós leis an ócáid i mbliana, an tríú bliain a mbeidh sí ar siúl.

Chun an t-imeacht a cheiliúradh tá access>Cinema, i gcomhpháirtíocht le TG4, ag tairiscint na scannán seo a leanas lena dtaispeáint saor ó cheadúnas an 14 Deireadh Fómhair faoin gcéad chéim de Thionscadal Eisiúna TG4:

Féachtar le Tionscadal Eisiúna TG4 fadscannáin Ghaeilge a chur faoi bhráid lucht féachana anseo in Éirinn.
 
Beidh an taispeáint an 14 Deireadh Fómhair ar Lá Phictiúrlanna Sainealaíne na hEorpa ar an gcéad chuid d’imeachtaí atá beartaithe faoin Tionscadal Eisiúna seo.

Táimid ag tabhairt deis d’eagraíochtaí Song of Granite, Rocky Ros MucMurdair Mhám Trasna a thaispeáint saor in aisce ar Lá Phictiúrlanna Sainealaíne na hEorpa.

Beidh na táillí ceadúnais a bhainfeadh le taispeáint na scannán ag teacht faoi Thionscadal Eisiúna TG4.

Má tá tuilleadh sonraí uait nó más mian leat scannán a thaispeáint, déan teagmháil le access>CINEMA ag info@accesscinema.ie